Nyheder

Hangar 4800

Modelflyveklub Nordensvej
4800 Nykøbing F.

NyhederFlyvning med Modelfly kan være støjende. 

 

Som klub har vi en naturlig interesse i, at være gode naboer og gå langt når det gælder begrænsning af støjen til naboerne, med det formål at beskytte vores hobby og fortsætte med at bruge vores flyveplads.

Støj er et af de store problemer, der kan truer aktiviteter på de fleste flyvepladser. Hvad vi anser for at være en behagelig lyd fra et modelfly kan være en uudholdelig oplevelse for naboer, der ikke deler vores passion for RC flyvning. 

 

Der er ingen magiske tal for at gøre alle glade og undgå irriterende eller fornærmelse af andre. 

Der er heller ikke en bestemt dB-værdi, hvor alle er enige om, at støj bliver et problem. Fordi mennesker er involveret, er der altid en vis mængde subjektivitet og variation.

For at være på forkant med eventuelle klager over støj fra pladsen har bestyrelsen for Hangar 4800 besluttet nogle initiativer, med at indskrænke støjen fra det enkelte medlems fly.

Fra og med Onsdag den 10. Juni 2020 skal alle fly støjmåles, for at sikre os at støjen efterlever § 13 i vores vedtægter .

En models maksimale støjudstråling må ikke overstige 80 db (A), når modellen med motoren på fulde omdrejninger er hævet 1 meter over jorden og der måles på en afstand af 10 meter. Målingen foretages ved at modellen måles pegende mod de fire verdenshjørner, gennemsnittet af de fire målinger vil være flyets støj niveau.

Overholder flyet støjgrænsen påsættes der en mærkat, udleveres af personen der foretager målingen, der indikerer flyet overholder støj grænsen.

Startforbud gives alle fly, der ikke overholder de angivne normer.

I praksis kan en fra bestyrelsen foretage målingen, man er velkommen til at kontakte en derfra.

 

Onsdag den 10. Juni kl. 18:00 vil der være bestyrelsesmedlemmer tilstede på flyvepladsen, som er klar til at foretage målingen.

Postadresse:

Hangar 4800
Stolthenriksvej 77
4873 Væggerløse


mobil nr: 40116177

cv.nr.: 29583749


Email til formanden

Formand Bjarne Harding Madsen

telefon 61 540 148
Copyright © All Rights Reserved