A certifikat og stormodel

Hangar 4800

Nykøbing Falster

A cetifikat


Certifikater under 7 kg


Modelflyvning Danmark har en række færdighedscertifikater, som man kan opnå ved at aflægge flyveprøver.


Disse certifikater dokumenterer, at piloten har bevist at kunne håndtere den pågældende modeltype fuldt ud forsvarligt såvel på jorden som i luften. Certifikaterne danner desuden grundlag for at kunne tage certifikat til stormodeller inden for samme modeltype.

Sup With Pup

Niels Ole Nielsen er stormodels kontrollant, det vil sige for fly over 7 kg.


Certificering af stormodel piloter og godkendelse af stormodeller udføres af stormodelkontrollanter direkte tilknyttet Modelflyvning Danmark.


Kontakt til  Niels Ole Nielsen nielsole.rn@gmail.com hvis du skal have godkendt en stor model.

kontakt


Address:

Stolt Henriksvej 77
4873 Væggerløse


Email:

per@hangar4800.dk


telefon:Copyright © All Rights Reserved