Om os

Hangar 4800

Modelflyveklub Nordensvej
4800 Nykøbing F.

Om Hangar 4800

Der er mulighed for flyvning med alle former for RC styrede fly og  helikopter. *Der kræves et medlemsskab af Modelflyvning Danmark og Hangar 4800. Flyvepladsen er godkendt til flyvning med stormodeller over 7 kg. og max 25 kg.


  • Hvad koster et medlemsskab per år?
  • Medlemsskab af Hangar 4800 .................................. kr. 600,-
  • Medlemsskab af Modelflyvning Danmark........... kr. 600,-


Det får du som medlem - ud over at benytte vores fasiliteter:

  • Du er  ansvarsforsikret gennem MDKs ansvarsforsikring.
  • Modtager medlemsbladet Modelflyvenyt 6 gange årligt.
  • Du kan tage færdighedscertifikater (A, H og S) og kan også blive godkendt som stormodelpilot.
  • Du kan beklæde tillidsposter i  Hangar 4800, som kontrollant for certifikater eller i bestyrelsen.


* Kontingentet fastlægges af generalforsamlingen. Således har generalforsamlingen fastlagt kontingentet til kr. 600,- for 2018 og 2019


Klubbens konto i Arbejdernes landsbank 5359 0670921
Klubmester 2017


Bjarne H. Madsen           Niels Valentien               Torben Jørgensen

Der er mulighed for flyvning med alle former for RC styrede fly, droner og  helikopter. Der kræves et medlemsskab af Modelflyvning Danmark og Hangar 4800. Flyvepladsen er godkendt til flyvning med stormodeller over 7 kg. og max 25 kg.Bjarne Harding Madsen


Støjer dit fly?

Hagar 4800 har vi den holdning, at vi selvfølgelig ikke skal støje mere end nødvendigt, og vi skal ikke genere vores naboer, det kommer der aldrig noget godt ud af.

Omvendt vi vil også have lov til at udøve vores hobby, lige så vel som Olsen vil have lov til at slå sin græsplæne søndag formiddag.


For at undgå misforståelser, har bestyrelsen drøftet hvordan vi kan imødekomme eventuelle klager over aktiviteter, i luftrummet omkring, og ved flyverpladsen på Nordensvej.


Først og fremmest skal vi naturligvis overholde vores egne vedtægter der omhandler støj

I paragraf § 13 Støjregler:

Stk. 1 Alle forbrændingsmotorer skal være forsynet med effektiv lyddæmper.

Stk. 2 En models maksimale støjudstråling må ikke overstige 80 db (A), når modellen med motoren på fulde omdrejninger erhævet 1 meter over jorden og der måles på en afstand af 10 meter.

Stk. 3 Startforbud gives alle fly, der ikke overholder de angivne normer.


Nu kan det være svært, for den enkelte pilot, og vurdere om en fly støjer mere end det tilladte. Som en service, til alle medlemmer, er vi i klubben behjælpelig med, at foretage støj måling af det enkelte medlems fly.


Bestyrelsen finder det vigtig og få alle fly, der “syntes” og støje målt, således, at det er fakta om støjudledningen fra flyet der kendes og ikke formodninger.


Alle fly der er støjmålt vil blive indskrevet, med data fakta, i en bog, som vil være at finde i klubhuset. Fly der støjer mere end det tilladte efter 1. august 2016 vil blive grounded, indtil støj problemet er løst.

Bestyrelsen opfordre til at man tager kontakt til et bestyrelses medlem for at få foretaget støj måling af ens fly, hvis man er i tvivl om støj niveauet.

Postadresse:

Hangar 4800
Stolthenriksvej 77
4873 Væggerløse


mobil nr: 40116177

cv.nr.: 29583749


Email til formanden

Formand Bjarne Harding Madsen

telefon 61 540 148
Copyright © All Rights Reserved