Om klubben!

Der er mulighed for flyvning med alle former for RC styrede fly og  helikopter.

Der kræves et medlemsskab af Modelflyvning Danmark og Hangar 4800.

Flyvepladsen er godkendt til flyvning med stormodeller over 7 kg. og max 25 kg.


Modelflyvning Danmark har en række færdighedscertifikater, som man kan opnå ved at aflægge flyveprøver. Disse certifikater dokumenterer, at piloten har bevist at kunne håndtere den pågældende modeltype fuldt ud forsvarligt såvel på jorden som i luften.


Certifikaterne danner desuden grundlag for at kunne tage certifikat til stormodellerinden for samme modeltype.

Kontrollanterne er delt i 2 grupper. De der tager sig af færdighedscertifikaterne til modeller under 7 Kg og de, der tager sig af godkendelse af model, og pilot ved modeller over 7 Kg.

Sidstnævnte kaldes stormodelkontrollanter.

FORUDSÆTNING for at tage stormodelcertifikat er, at du foruden har A/H/S/M certifikat til din modeltype. Du kan altså ikke starte med at flyve Stormodel(eller Jet) men skal have lært at flyve med en model der vejer under 7 kg.


I klubben et det Stormodelskontrolant, Niels Ole Nielsen, der står for godkendelser af fly over 7 kg max 25. kg.

Niels Ole kontaktes ved at udfylde nedenstående formular.

Opret aftale om godkendelse