Hvad koster det og være med?

Kontingentet besluttes af generalforsamlingen, året før.

Kontingent for 2022 er fastsat uændret til kr.  600,00.

*Medlemsskab af Modelflyvning Danmark  kr.  600,00.


Indbetaling af kontingent kan foretages på konto nr. 5359 0670921 i Arbejdernes Landsbank - husk at skrive navn på indbetaler.


*Der er flere gode grunde til at være medlem af Modelflyvning Danmark.
Den mest konkrete grund er at Modelflyvning Danmark (MDK) formidler den formentlig billigste ansvarsforsikring for modelflyvepiloter. Familiens alm. ansvarsforsikring dækker ikke modelflyvning.

Som medlem får man udleveret en nøgle til kubhuset, og de fasiliteter der er i huset.

Flyvepladsen er til rådighed, anbefalet tidsrum mellem kl. 09:00 - 21:00 i ugen.


Bemærk, alle fly skal støjmåles inden flyvning.

Fly der holder sig indenfor støjgrænsen påklistres en mærkat, og flyvning kan etableres efterfølgende.

Indmeldelse i Hangar 4800